random
Ali Gardy, Jefri Bagus, dan Kritik Sosial dalam Karyanya Ali Gardy, Jefri Bagus, dan Kritik Sosial dalam Karyanya Reviewed by Redaksi on November 09, 2022 Rating: 5
Abâli Polè Ka Kampung Langai    Abâli Polè Ka Kampung Langai Reviewed by Redaksi on Oktober 08, 2022 Rating: 5
Refleksi Hari Kesaktian Pancasila Refleksi Hari Kesaktian Pancasila Reviewed by Redaksi on Oktober 01, 2022 Rating: 5
Puisi Bahasa Madura: GHÂR-PAGHÂR Puisi Bahasa Madura: GHÂR-PAGHÂR Reviewed by Redaksi on Agustus 26, 2022 Rating: 5
Aḍḍo bâbitthèl polè!. Jantung sè romasana ghâgghârâ tambâ bhârâ sè sek - sek mossa’è ḍâḍâ. Taḍâ’ rassa kasta, oca’ èyaḍâ’ rowa ghun take...
Bâbitthèl Bâbitthèl Reviewed by takanta on Agustus 17, 2022 Rating: 5